Μέθοδοι Αποκατάστασης

 • Φυσικοθεραπεία
 • Ολιστική φυσικοθεραπεία
 • Αναπνευστική φυσικοθεραπεία
 • Manual Therapy
 • Μέθοδος McKENZIE
 • Μέθοδος Bobath
 • Μέθοδος Bowtech
 • Ιδιοδέκτρια Νευρομυική
 • Διευκόλυνση (PNF)
 • Kinesio Taping
 • Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται για τους εσωτερικούς ασθενείς είναι διαθέσιμες και για εξωτερικούς ασθενείς ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

  Επικοινωνία

  map

  Μοίρες, Ηρακλείου Κρήτης

  Μητροπόλεως 7
  (Παραπλεύρως παλαιάς μητροπόλης)

  facebook