Μέσα Αποκατάστασης

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται για τους εσωτερικούς ασθενείς είναι διαθέσιμες και για εξωτερικούς ασθενείς ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Επικοινωνία

map

Μοίρες, Ηρακλείου Κρήτης

Μητροπόλεως 7
(Παραπλεύρως παλαιάς μητροπόλης)

facebook